Boksläppsfest på hemmaplan

Torsdag 14 juni hölls en uppskattad boksläppsfest på författarens (min) hemmaplan i Solna, för att fira att ”Mona-Li och tröttbacillen” nu blivit verklighet och finns tillgänglig för alla som vill skaffa den.

Drygt sextio gäster, varav hälften barn. Bekanta och vänner. Illustratören Emma Svalander med familj samt layoutaren Ida Söderlund var några av gästerna. Det blev ett firande av en milstolpe som innefattar såväl att jag uppnått ett mål och en dröm, som att jag tillfrisknar i bestämda myrsteg. Detta i sällskap av min fantastiska make och ovärderliga barn. Det var inte bara ett releaseparty utan även en fest för att fira Livet.

Glädjer mig så till att boken kommer ut i hemmen; för att så ge tröst där så behövs, samtalsunderlag, sätta ord på känslor, bjuda på igenkänning och tillförsikt. För de familjer där en vuxen inte orkar. För de familjer som känner till en familj där en vuxen inte orkar. På grund av sjukdom eller att det ”är lite mycket nu”.

Välkommen att köpa boken och beställ gärna ”Mona-Li och tröttbacillen” till ditt hembibliotek.