Välkommen höst och vardag

Välkommen höst och vardag – en påminnelse om Nu-varo/Här-varo

Efter några veckors ledighet från min arbetsträningsplats och där barnen varit fria från förskola och skola, är det nu dags att återvända till våra egna platser där vi inte enbart är föräldrar/någons barn utan vuxna/barn.

Hösten och då starten med jobb, skola, förskola, aktiviteter och annat kan innebära att en inre press byggs upp. Tider att passa, andra att förhålla sig till. Stressen är ett faktum och behovet av återhämtning förbises lätt när snurren är igång.

Stanna upp ibland. Om det så bara är framför kaffemaskinen, vid rödljuset, när ditt barn stannar för att betrakta en spricka (!) i trottoaren på väg till/från skolan. Känn andningen. Fokusera på just den stunden. Inte sen. Inte då. Nu.
Känns det övermäktigt, så är det modigaste du kan göra att be om hjälp. Fråga en närstående eller kollega, doktor eller annan du kan tänka dig lufta detta för. Bara gör det.

Se lässtunden på kvällen med ditt barn som avkoppling. Ett kravfritt möte. Möts mer än gärna över ”Mona-Li och tröttbacillen” där ni kan prata kring hur det är när en vuxen inte orkar, kanske känner barnet igen sig i att vara trött? Det är inget farligt. Att vila är riktigt bra, även när man inte är trött.

”Mona-Li och tröttbacillen” kan köpas på dessa ställen (följ länk). Den kan beställas signerad via mig (se Kontakt). Ditt lokala bibliotek har möjlighet att beställa in den, så finns den inte redan där – be dem beställa in den.